Podprsenky s T-švom
Podprsenky s T-švom

OBCHODNÉ PODMIENKY

I. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode Triola a. s.

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (podnikateľ, dodávateľ) a kupujúceho (zákazník, spotrebiteľ). Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Českej republiky a riadi sa obchodnými podmienkami, občianskym zákonníkom (č 89/2012 Zb. A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.).

Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim a že bol oboznámený s reklamačným poriadkom.

II. Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva - zmluva kúpna, prípadne iná zmluva podľa Občianskeho zákonníka, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane podnikateľ resp. predávajúci.

Dodávateľ / predávajúci - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Spotrebiteľ / kupujúci - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.

III. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve - objednávke, ktoré bude dodávané v súlade s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v Českej republike.

IV. Objednávanie tovaru a uzavretie zmluvy

A/ Podmienkou pre naplnenie platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkýmach predpísaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva vzniká samotným dodaním tovaru. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim, ale predávajúci je povinný prostredníctvom e-mailu bezodkladne potvrdiť obdržanie objednávky.

B/ Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky - množstvo tovaru, výška ceny, náklady na prepravu a pod žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom ako napríklad písomne alebo telefonicky. Objednávka sa považuje za neplatnú, ak kupujúci túto autorizáciu požadovaným spôsobom odmietne vykonať.

V. Cena a platobné podmienky

Ceny tovaru uvedené na webových stránkach www.triola.sk sú platné v okamihu objednania tovaru.

Forma úhrady za objednaný tovar:

A/ Dobierka: objednaný tovar uhradíte pri prevzatí zásielky verejným dopravcom (PPL). Spojené expedičné náklady činia 5,49 EUR(s DPH) .

B/ Dobierkou: objednaný tovar uhradíte pri prevzatí na pobočke Zásilkovny, expedičné náklady sú 3,99 EUR (s DPH).

C/ Zaplatením v hotovosti na predajni pri osobnom odbere tovaru pri odovzdaní faktúry a dodacieho listu (zdarma).

 D/ Bankovým prevodom na účet predávajúceho. Expedičné náklady pre PPL je 4,49 EUR (s DPH) a pre Zásilkovnu 2,99 EUR (s DPH).

VI. Spôsob dodania

Tovar, ktorý je na sklade, odosielame do 2 - 3 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky. Vo výnimočných prípadoch, keď tovar nie je na sklade, Vás bude kontaktovať predávajúci za účelom dohodnutia termínu dodania tovaru. O odoslaní je kupujúci vždy informovaný e-mailom v deň odoslania. Z dôvodu veľkého záujmu o tovar môže dôjsť k oneskoreniu dodania. V takom prípade prijmite naše ospravedlnenie. O oneskorení dodávky alebo o vypredaní tovaru budete informovaní.

A/ Dodanie verejným dopravcom - prepravná spoločnosť PPL

Špedícia k Vám domov alebo do zamestnania (teda miesta, ktoré uvediete ako dodaciu adresu) prebieha celý deň vrátane popoludňajších a večerných hodín. Podmienkou je uvedenie Vášho telefónneho čísla, aby Vás mohol kontaktovať dopravca v prípade, že bude mať problémy s nájdením adresy a pod. Za zdržanie spôsobené verejným dopravcom nezodpovedáme. Kupujúci je povinný tovar od dopravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek chýb toto neodkladne zapísať do dodacieho listu a informovať predávajúceho. V prípade zistenia porušenia obalu , ktoré svedčí o neoprávnenom vniknutí do zásielky počas dopravy, sa odporúča kupujúcemu zásielku neprevziať a opäť ihneď informovať predávajúceho.

B/ Zásilkovna.cz - odber na niektoré z výdajných miest Zásilkovna.cz

Špedícia na adresu vybranej pobočky Zásilkovna.cz. Tovar je odoslaný do 2 pracovných dní. Po doručení zásielky na vami zvolené výdejné miesto vám zašleme sms správu a e-mail. Od tej chvíle si môžete zásielku vyzdvihnúť do 7 dní. Za zdržanie spôsobené dopravcom nezodpovedáme. Kupujúci je povinný tovar od dopravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek závad toto  zapísať do dodacieho listu a informovať predávajúceho. V prípade zistenia porušeného obalu svedčiacom o neoprávnenom vniknutí do zásielky počas dopravy sa doporučuje kupujúcemu zásielku neprevziať a opäť ihneď informovať predávajúceho.

Pri prevzatí zásielky v pobočke Zásielkovňa.sk obdržíte v balíku okrem objednaného tovaru , formuláre ,,Formulár odstúpenie od zmluvy " aj od nás vytlačený čiarový kód, ktorý môžete využiť v prípade vrátenie tovaru pri odstúpení od zmluvy. S vytlačeným čiarovým kódom a do balíku zabaleným vráteným tovarom vrátane vyplneného formuláru ,,Odstúpenie od zmluvy" môžete prísť do rovnakej pobočky Zásielkovňa.sk ,kde ste tovar prebrali ,a tento tovar bude odoslaný s predloženým kódom bezplatne späť na adresu: Triola a.s., Mariánske údolí 1 , 43543  Horní Jiřetín.

C/ Osobný odber na predajni Triola a.s.

Pokiaľ si zvolíte túto možnosť, bude Vás kontaktovať zamestnanec skladu, ktorý Vám oznámi termín, kedy bude objednaný tovar na prodajni k dispozícii. V prípade volby osobného odberu, môže byť dodacia lehota až 8 pracovných dní a to v súvislosti s bežným termínom zásobovania predajne. Za tento spôsob prepravy neúčtujeme žiadny poplatok.

Vzhľadom k veľkému záujmu o vyzdvihnutie zásielky na niektorej z firemných či partnerských predajní a ich obmedzenej kapacite priestoru pre ich uskladnenie je od 1. 6. 2015 obmedzený počet kusov v zásielke na 6ks. Novú objednávku môže kupujúci poslať nejskôr až po uplynutí 7 kalendárnych dní od poslednej objednávky. Pri nedodržaní tohto termínu zo strany kupujúceho nebude objednávka prodávajúcim potvrdená.

Pre zaslanie mimoriadne veľkej objednávky, prosíme, kontaktujte našu infolinku, tel.: +420 476 769 977 a dohovorte sa na postupe. Ďakujeme za pochopenie.

Záselky, ktoré nám sú vrátené ako nevyzdvihnuté, zasielame znovu iba na Vaše vyžiadanie.

V prípade opakovaného nevyzdvihnutia objednaného tovaru k osobnému odberu zo strany kupujúceho si predávajúci vyhradzuje právo dočasne pozastaviť možnosť volby osobného odberu pre ďalšiu objednávku kupujúceho.

VII. Reklamácie

Postup pri reklamácii tovaru rieši reklamačný poriadok.

VIII. Odstúpenie od zmluvy uzatvorenej za použitia prostriedkov diaľkovej komunikácie

1.  Máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodov v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď Vy alebo Vami určená osoba prevezmete tovar.

2. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy musíte o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať firmu Triola as, Mariánske údolie 1, 435 43 Horní Jiřetín, tel 476769977, info@triola.cz formou jednostranného právneho rokovania (napr. listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb alebo e-mailom). Môžete použiť priložený formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je prikladaný ku každej zásielke, ktorý však nie je povinnosťou. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať odstúpenia od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

3.  Keď odstúpite od tejto zmluvy, vrátime Vám bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy nám došlo Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré sme od Vás dostali, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledkov Vami zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania nami ponúkaný). Peniaze Vám vrátime prevodom na účet.V žiadnom prípade Vám tým nevzniknú ďalšie náklady. Platbu vrátime až po obdržaní vráteného tovaru alebo preukážete, že ste tovar odoslal (a) späť, podľa toho, čo nastane skôr.

4.   Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu od tejto zmluvy, zašlite späť na adresu Triola as, Mariánske údolie 1, 435 43 Horní Jiřetín. Lehota sa považuje za zachovanú, ak nám pošlete tovar späť pred uplynutím 14 dní.

5.    Priame náklady spojené s vrátením tovaru ponesiete Vy.

6.   Zodpovedáte iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný k oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti.

7.   Ušpinený tovar, ktorý nevyhovuje obvyklým hygienickým štandardom, Vám bude na Vaše náklady vrátený späť a nebude Vám vrátená platba.

8.    Pri zasielaní tovaru späť voľte vhodný obal, aby nedošlo k poškodeniu tovaru pri preprave (napr. vhodným obalom pre zaslanie vystužené podprsenky je krabica nie obálka).

9.   Vrátený tovar zároveň odporúčame poistiť.

Pri odstúpení od zmluvy, prosím, zašlite tovar buď na sklad: Triola a.s., Mariánské Údolie 1, 435 43 Horní Jiřetín alebo novo môžete vrátiť osobne na niektorej z našich predajní uvedených na priloženom formulári reklamačného listu.

Zároveň upozorňujeme, že v prípade osobného vrátenia tovaru na predajňu, bude kúpna cena vráteného tovaru zaslaná na Váš účet až z Horného Jiřetína v termíne danom zákonom.

IX. Informácie o predávajúcom

Triola a.s., 5. května 65, 140 21 PRAHA 4, Česká Republika

IČO: 60192984

DIČ: CZ60192984

Tel.: +420 476 769 977

E-mail: info@triola.cz

Firma je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel B, vložka 2293.

X. Záverečné ustanovenia

Spotrebiteľ má právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy. Podrobnosti sú uvedené v európskej platforme pre mimosúdne riešenie sporu. https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Spotrebiteľ môže poslať svoju sťažnosť na adresu info@triola.cz. Začatím mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu nieje dotknuté právo strán sporu domáhať sa ochrany svojich práv a oprávnených záujmov súdnou cestou .