SOUTĚŽ O PROMĚNU ZDARMA PRO VÁS A VAŠI KAMARÁDKU

08.07.24 | Ženy Trioly

Přihlaste se do soutěže o celkovou proměnu s profesionální stylistkou spodního prádla. Pravidla jsou jednoduchá.

SOUTĚŽ O PROMĚNU ZDARMA PRO VÁS A VAŠI KAMARÁDKU
Přihlaste se do soutěže o celkovou proměnu s profesionální stylistkou spodního prádla. Pravidla jsou jednoduchá.

1. Odpovězte na otázku do komentářů pod soutěžním postem na našem Facebooku.

2. V komentářích označte jednu kamarádku, se kterou byste si proměnu nejvíce užila.

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE O PROMĚNU

I. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž o proměnu bude probíhat od 9. 7. 2024 do 23. 7. 2024 a je určena pro soutěžící z Česka i Slovenska.

II. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

Podmínkou účasti v soutěži je do komentářů pod soutěžní příspěvek napsat, co je pro vás při výběru plavek nejdůležitější a v komentářích označit jednu kamarádku, se kterou byste si proměnu nejvíce užila.

III. JAK BUDE VYBRÁN VÍTĚZ?

Vítěze soutěže vylosujeme v sídle společnosti Triola a.s. dne 23. 7. 2024. Jejich jména budou uveřejněna na www.triola.cz, www.triola.sk, www.facebook.com/triola.cz a www.facebook.com/triola.sk.

IV. VÝHRA

Výhrou v soutěži jsou:

plavky dle vlastního výběru

osobní konzultace s profesionální stylistkou spodního prádla Triola,

služby profesionální vizážistky ZDARMA

Výhru nelze vyplatit v hotovosti, též ji nelze vymáhat soudně.

V. VÝHERCE

Výherce bude vyhlášen na webové stránce www.triola.cz a www.triola.sk a na Facebooku www.facebook.com/triola.cz a www.facebook.com/triola.sk dne 23. 7. 2024. Následně bude vyzván pořadatelem soutěže k zaslání svých kontaktních údajů, a to do 14 dnů od vyhlášení, tj. Do 6. 8. 2024. V případě, že výherce v této lhůtě nebude reagovat na výzvu od pořadatele soutěže, ztrácí na výhru nárok a pořadatel soutěže osloví výherce náhradního.

VI. DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE

Účastníci soutěže se účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní ani žádná jiná plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavázán, účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než na ta, která jsou uvedena v pravidlech soutěže.

Účastníci soutěže výslovně souhlasí s fotodokumentací proměny (fotky před proměnou a po proměně) společností Triola a. s. Dále tím, že firma Triola a. s. je oprávněna užít bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech v souvislosti s touto soutěží a že mohou být pořizovány a zveřejňovány výšeuvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

Soutěžící, jejichž jednání bude porušovat právní předpisy nebo bude v rozporu s dobrými mravy nebo poškozovat dobré jméno pořadatele nebo třetích stran, budou ze soutěže vyloučeni.

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit a výherce nevyhlásit!

Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník pořadateli, nikoli Facebooku.

Pořadatelem soutěže je společnost Triola a. s., 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4, IČO 60192984

V Praze dne 8. 7. 2024

Vaše Triola