Podprsenky Comfy-Fit Triola
Podprsenky Comfy-Fit Triola

VAV PROJEKTY

Název projektu: SMART TEXTILIE

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010277

Doba realizace: 2017 - 2020

Předmět a cíl: Projekt je zaměřen na vývoj podprsenek, ponožek a body prádla umožňujících pomocí integrovaných senzorů snímat životní funkce nositele. Projekt je zaměřen na vývoj produktů obsahujících bateriově napájenou nositelnou elektroniku komunikující s běžnou domácí elektronikou (tablet, mobilní telefon). Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Evropská unie

Evropský fond pro regionální rozvoj

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost