Podmienky členstva

TRIOLA KLUB

Každý zákazník Triola a.s. má nárok na členstvo v TRIOLA KLUBE (ďalej len T-klub) a na požiadanie získa klubovú kartu – KARTU PLNÚ VÝHOD (ďalej len členská karta). Každému členovi T-klubu môže byť vydaná len jedna členská karta, ktorá ho oprávňuje k získaniu členských výhod. Výhody Triola klubu môže člen čerpat na firemných predajniach Triola a na oficiálnom eshope Triola - www.triola.sk

Podmienky členstva a získanie členské karty

 • - REGISTRÁCIA – každý záujemca o členstvo v T-klubu vyplní registračný formulár na jednej z našich firemných predajní alebo vykoná on-line registráciu ZDE. Pri registrácii je vyžadované meno, priezvisko, e-mailová adresa, heslo a   podpis/súhlas s Podmienkami členstva. Bez udania týchto informacií nemôže členstvo vzniknúť. U registrácie on-line je ďalším povinným údajom korešpondenčná adresa, na ktorú bude členská karta zaslaná. Dátum narodenia je nepovinný údaj, ale je nutný pre využitie narodeninovej zľavy. Bez zadania dátumu narodenia nebude členovi ponúkaná narodeninová zľava 15%
 •  
 • - Registrovanému členovi bude následne vydaná členská karta Triola klubu fyzicky priamo na predajni alebo v prípade on-line registrácie poštou na adresu zadanú pri registrácii najneskôr do 30 dní od registrácie.
 •  
 • - Členská karta musí byť opatrená menom, priezviskom a podpisom držiteľa karty, bez týchto údajov je členská karta neplatná a bude zamestnancom predajne držiteľovi odebraná.
 •  
 • - Pri nákupe na firemnej predajni Triola nieje možné čerpat výhody ponúkané pre členov T-klubu bez predloženia členskej karty.
 •  
 • - Členstvo v T-klube, rovnako tak platnosť členskej karty je na dobu neurčitú.
 •  
 • - Ukončiť členstvo sa dá  písomnou formou s platnosťou dňom doručenia oznámenia o ukončení členstva formou emailu na adresu triolaklub@triola.cz alebo na korešpondenčnú adresu: Triola a.s., 5. května 65, 140 21 Praha 4
 •  
 • - Členstvo a členská karta sú neprenosné a výhody plynúce z členstva môže čerpať bezvýhradne člen T-klubu osobne
  .

Záverečné ustanovenie

Zákaznický program TRIOLA KLUB je určený pre zákazníkov spoločnosti Triola a.s. so sídlom 5. května 65, Praha 4, IČ: 60192984, zapísané v Obchodnom rejstríku u Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka 2293. Tento program je zameraný na stálych zákazníkov firemných predajní Triola a.s. v Českej republike. Zákazníci sa stávajú členmi programu na základe svojej slobodnej vôle, ktorú vyjadrujú svojim podpisom/súhlasom s podmienkami členstva pri registrácii prostrednictvom registračného formulára.

V zmysle zákona č. 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov v platnom znení dáva registrovaný člen T-klubu svojim podpisom registračného formulára súhlas, aby poskytované údaje boly zpracovávané a uchované v evidencii Triola a.s. až do ich skartácie. Triola a.s. sa zaväzuje, že tieto údaje nebudú poskytované tretej osobe.

Poskytnutím emailovej adresy zákazník súhlasí s pravidelným zasielaním noviniek a ďalších aktuálnych informácií prostredníctvom emailu.