Politika bezpečnosti

Zákazník dobrovolne poskytuje svoje osobné údaje predávajúcemu a súhlasí s ich spracovaním, zhromažďovaním, uchovaním a evidencie za účelom uzavretia kúpnej zmluvy s predávajúcim a riadneho trvania právneho vzťahu medzi zákazníkom a predávajúcim založeného uzavretou kúpnou zmluvou. Zákazník dobrovolne poskytuje svoje osobné údaje a súhlasí s ich poskytnutím tretím osobám za nižšie uvedených podmienok.

Predávajúci neposkytuje takto získané osobné údaje tretím osobám, vyjma dopravcov tovaru, a to iba k riadnemu doručeniu tovaru zakúpeného zákazníkom a svojim obchodným partnerom, a to iba k obstaraniu tovaru požadovaného zákazníkom. Osobné údaje sú poskytované iba v minimálnom rozsahu nutnom k riadnemu plneniu z uzatvorenej kúpnej zmluvy medzi zákazníkom a predávajúcim.

Akciová spoločnosť Triola je riadne registrovaným správcom osobných údajov a je evidovaná v Registre správcov úradu pre ochranu osobných údajov pod registračným číslom  00030942  zo dňa   22. 06. 2007. Osobné údaje zákazníkov sú zabezpečené proti zneužitiu. Nakladanie s osobnými údajmi zákazníkov sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v platnom a účinnom znení.


Nenechajte si ujsť novinky zo sveta módy a zľavové akcie na kvalitné bielizeň, ktoré vám vždy sedia