Podmienky členstva

TRIOLA KLUB

Každý zákazník Triola a.s. má nárok na členstvo v TRIOLA KLUBE (ďalej iba T-klub) a na požiadanie získať klubovú kartu – KARTU PLNÚ VÝHOD (ďalej iba členská karta). Každému členovi T-klubu môže byť vydaná iba jedna členská karta, ktorá ho oprávňuje k získaniu členských výhod. Výhody Triola klubu môže člen čerpať na firemných predajniach Triola a na oficiálnom e-shope Triola - www.triola.sk

Podmienky členstva a získanie členskej karty

  • REGISTRÁCIA – každý záujemca o členstvo v T-klube vyplní registračný formulár na jednej z našich firemných predajní alebo si spraví on-line registráciu na www.triola.sk. Pri registrácii sa vyžaduje zadať meno, priezvisko, e-mailovú adresu, heslo a podpis/súhlas s Podmienkami členstva. Bez zadania týchto informácií nemôže členstvo vzniknúť. Pri registrácii on-line je ďalším povinným údajom korešpondenčná adresa, na ktorú bude členská karta zaslaná. Dátum narodenia je nepovinný údaj, ale je nutný pre využitie narodeninovej zľavy. Bez zadania dátumu narodenia nebude členovi ponúkaná narodeninová zľava 10 % prístupná.
  • Registrovanému členovi bude následne vydaná členská karta Triola klubu fyzicky priamo na predajni alebo v prípade on-line registrácie poštou na uvedenú adresu pri registrácii, a to najneskôr do 30 dní od registrácie.
  • Členská karta musí obsahovať meno, priezvisko a podpis držiteľa karty. Bez týchto údajov je členská karta neplatná a bude držiteľovi karty odobraná zamestnancom predajne.
  • Členstvo v T-klube, rovnako ako platnosť členskej karty, je na dobu neurčitú.
  • Ukončiť členstvo je možné písomnou formou s platnosťou od dňa doručenia oznámenia o ukončení členstva, formou e-mailu na adresu triolaklub@triola.sk alebo na korešpondenčnú adresu: Triola a.s., 5. května 65, 140 21 Praha 4
  • Členstvo a členská karta sú neprenosné a výhody vyplývajúce z členstva môže čerpať bezvýhradne iba člen T-klubu osobne.
  • Záverečné ustanovenia

Zákaznický program TRIOLA KLUB je určený pre zákazníkov spoločnosti Triola a.s. so sídlom 5. května 65, Praha 4, IČ: 60192984, zapísanej v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2293. Tento program je zameraný na stálych zákazníkov firemných predajní Triola a.s. v Slovenskej republike. Zákazníci sa stávajú členmi programu na základe svojej slobodnej vôle, ktorú vyjadrujú svojím podpisom/súhlasom s podmienkami členstva pri registrácii prostredníctvom registračného formulára.

V zmysle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platnom znení dáva registrovaný člen T-klubu svojím podpisom registračného formulára súhlas, aby poskytnuté údaje mohli byť spracované a uchované v evidencii Triola a.s. až do ich skartácie. Triola a.s. se zaväzuje k tomu, že tieto údaje nebudú poskytnuté tretej osobe.

Poskytnutím e-mailovej adresy zákazník súhlasí s pravidelným zasielaním noviniek a ďalších aktuálnych informácií prostredníctvom e-mailu.


Nenechajte si ujsť novinky zo sveta módy a zľavové akcie na kvalitné bielizeň, ktoré vám vždy sedia